POZOR   POZOR:  Systém ochrany cestujících poskytuje optimální ochranu pouze v případě, že správně používáte bezpečnostní pás.

Missing Image
1. typ: Kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás se po zapnutí zapalování rozsvítí na dobu 6 sekund za účelem připomenutí nutnosti připoutání.
Typ 2: Kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás se rozsvítí pokaždé, když si řidič nezapne bezpečnostní pás.
3. typ: Pokud není bezpečnostní pás sedadla řidiče nebo spolujezdce zapnutý a rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hranici, rozsvítí se kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás a zazní varovný tón. Kontrolka se rozsvítí také v případě, že za jízdy dojde k rozepnutí jednoho z bezpečnostních pásů. Pokud do pěti minut po spuštění varovného tónu nedojde k zapnutí bezpečnostního pásu, výstražný tón přestane znít, ale kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás zůstane rozsvícena.
Deaktivace upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Obraťte se na svého prodejce.