Poznámka:   Další dálková ovládání je možné naprogramovat, pouze pokud bylo vozidlo při dodání vybaveno nejméně jedním dálkovým ovládáním.
Naprogramovat lze nejvýše osm dálkových ovládání (včetně ovládání dodaného s vozidlem). Dálkové ovladače musejí být během procesu programování uvnitř vozidla. Zapněte přední bezpečnostní pásy a zavřete všechny dveře, aby bylo zajištěno, že během programování nezazní žádné rušivé zvukové signály.
Programování nového dálkového ovládání
  1. Pro programování nových dálkových ovladačů otočte klíčem v zapalování čtyřikrát během šesti sekund do polohy II.
  1. Přepněte zapalování do polohy 0. Pro oznámení, že je v příštích deseti sekundách možné programovat dálkové ovladače, zazní tón.
  1. Stiskněte libovolné tlačítko na novém dálkovém ovladači. Jako potvrzení zazní tón.
  1. Opakujte tento krok pro všechny své dálkové ovladače, včetně původních. Při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači umístěném v zapalování, jej nevyndávejte ze zapalování.
  1. Zapněte znovu zapalování (poloha II) nebo počkejte deset sekund, aniž budete programovat další dálkový ovladač, a režim programování klíčů se ukončí. Pro odemykání a zamykání vozidla bude nadále možné používat pouze nyní naprogramované dálkové ovladače.
Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:   Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře nebo jen dveře řidiče. Opětným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.
Programování dalšího klíče
Poznámka:   Další klíče je možné naprogramovat, pouze pokud již jsou naprogramovány dva klíče.
  1. Vložte první klíč a zapněte zapalování.
  1. Klíč do 10 sekund vysuňte.
  1. Do 10 sekund vložte druhý klíč a zapněte zapalování.
  1. Klíč do 10 sekund vysuňte.
  1. Do 10 sekund vložte další klíč, který chcete naprogramovat.