Missing Image  Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
Missing Image
1. Vložte šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a jemně zatlačte na sponu.
2. Stisknutím spony směrem dolů uvolněte kryt baterie.
Missing Image
3. Opatrně demontujte kryt.
Missing Image
4. Dálkovým ovládáním otočte a vyjměte baterii.
5. Vložte novou baterii (3V CR 2032) tak, aby kladný pól směřoval nahoru.
6. Kryt baterie vraťte na své místo.