Poznámka:   Nezapomeňte si ve vozidle klíče.
Poznámka:   Při rychlosti vozidla nejméně 7 km/h (4,3 mil/h) se automaticky zamknou všechny dveře. Tuto funkci je možné povolit nebo zakázat podle pokynů uvedených v následující části věnované režimu konfigurace ovladačů tohoto postupu.
Zamykání a odemykání dveří klíčem
Missing Image
AOdemknout
BZamykání
Poznámka:   Abyste dvojitě zamknuli dveře, otočte klíčem dvakrát během tří sekund do polohy pro zamknutí.
Zamykání a odemykání dveří dálkovým ovládáním
Automatické opětovné uzamknutí: dveře se automaticky znovu zamknou, pokud neotevřete do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním některé dveře. Dveře se zamknou a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Missing Image
ATlačítko sklopení klíče
BOdemknout
CZamykání
Stisknutím tlačítka B vozidlo odemknete.
Stisknutím tlačítka C aktivujete funkci centrálního zamykání.
Poznámka:   Funkce centrálního zamykání se aktivuje, pouze pokud jsou všechny dveře spolujezdců zavřené.
Pokud tlačítko C stisknete dvakrát během čtyř sekund, zamknou se dveře dvojitě.
Poznámka:   Funkce dvojitého zamykání se aktivuje, pouze pokud jsou všechny dveře spolujezdce i kapota zavřené a vozidlo je vybaveno alarmem.
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla osoby nebo zvířata. Pokud dveře dvojitě zamknete, nebude možné je odemknout zevnitř.

Poznámka:   Pokud je aktivovaná funkce dvojitého zamykání a je zapnuto zapalování, obnoví se běžné zamknutí vozidla.
Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř.
Poznámka:   Dveře řidiče je možné odemknout pouze pomocí klíče. Tato možnost musí být použita v případě, že nefunguje dálkový ovladač.
Poznámka:   Zůstane-li vozidlo po dobu několika týdnů uzamčeno, dálkové ovládání bude deaktivováno. K odemčení vozidla a nastartování motoru bude třeba použít klíč. Po odemčení a nastartování vozidla bude dálkové ovládání aktivováno.
Přeprogramování funkce odemykání
Funkci odemykání lze přeprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.   Viz   Programování dálkového ovládání
Potvrzení zamknutí a odemknutí
Poznámka:   Při zamknutí dveří jednou zablikají směrová světla.Při dvojitém zamknutí dveří zablikají směrová světla.Při odemknutí dveří směrová světla jednou dlouze bliknou.
Dětská bezpečnostní pojistka
Pokud po určitou dobu opakovaně stisknete libovolná tlačítka dálkového ovládání, funkce zamykání a odemykání se dočasně zablokuje a západka zámku dveří je tak chráněna proti přehřívání.
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Missing Image  Stiskněte tlačítko. Pro zjištění podrobností.   Viz   Jedním pohledem
Missing Image
AOdemknout
BOtevřít
Režim konfigurace ovladačů
Poznámka:   Tento postup musí proběhnout do 30 sekund.
  1. Zapněte zapalování.
  1. Třikrát stiskněte tlačítko zamykání dveří.
  1. Vypněte zapalování.
  1. Třikrát stiskněte tlačítko zamykání dveří.
  1. Zapněte zapalování.
  1. Dvakrát stiskněte tlačítko zámku dveří.
Dvakrát zazní zvukové znamení signalizující, že je povolen režim konfigurace řidiče.
V režimu konfigurace ovladačů postupujte podle následujících kroků a přepněte funkci automatického zamykání při jízdě nebo funkci automatického odemykání.
Automatické zamykání při jízdě
Stiskněte během tří sekund dvakrát tlačítko centrálního zamykání/odemykání, počkejte tři sekundy a přepněte funkci automatického zamykání při jízdě. Při přepnutí funkce se vždy ozve pípnutí.
Automatické odemykání
Poznámka:   Funkce automatického odemykání je aktivována z výroby.
Stiskněte během tří sekund třikrát tlačítko centrálního zamykání/odemykání, počkejte tři sekundy a přepněte funkci automatického odemykání při jízdě.
Funkce automatického odemykání je aktivována:
  • je-li klíček v zapalování, všechny dveře se otevřením dveří řidiče nebo předních dveří spolujezdce zevnitř odemknou (vozidla bez dálkového ovládání).
Funkce automatického odemykání je deaktivována:
  • otevřením dveří zevnitř se odemknou pouze dané dveře.
Poznámka:   Otevřením zadních dveří zevnitř se žádné jiné dveře neodemknou.
Uzamykání jednotlivých dveří pomocí klíče
Poznámka:   V případě poruchy centrálního zamykání lze jednotlivé dveře uzamčít klíčem v zobrazené poloze.
Missing Image
Levá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem ve směru otáčení hodinových ručiček.
Pravá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem proti směru otáčení hodinových ručiček.
Odemykání
Poznámka:   Pokud byly zapnuty i dětské bezpečnostní zámky, vytažení vnitřní páčky deaktivuje pouze nouzové zamykání, ne však dětský bezpečnostní zámek. Dveře lze otevřít jen vnější klikou dveří.
Poznámka:   Pokud jste dveře odemknuli tímto způsobem, musíte je zamykat tímto způsobem jednotlivě, než bude funkce centrálního zamykání opravena.Odemkněte dveře řidiče pomocí klíče. Ostatní dveře je možno odemykat jednotlivě zatáhnutím za vnitřní kliku těchto dveří.