Poznámka:   Po vypnutí zapalování lze okna ovládat až po dobu jedné minuty. Deaktivují se, jakmile otevřete některé dveře.
Poznámka:   Globální zavírání bude fungovat pouze tehdy, pokud jste pro každé okno nastavili správně paměť.   Viz   Elektricky ovládaná okna
Globální otevření
Missing Image
Pokud chcete otevřít všechna okna, stiskněte a podržte tlačítko odemykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně tří sekund. Opětovným stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovládání funkci otevírání zastavíte.
Globální zavření
POZOR   POZOR:  Při používání globálního zavírání buďte opatrní. V případě nouze stisknutím tlačítka pohyb oken okamžitě zastavíte.

Missing Image
Pokud chcete zavřít všechna okna, stiskněte a podržte tlačítko zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně dvou sekund. Opětovným stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovládání funkci zavírání zastavíte. Během globálního zavírání je rovněž aktivní funkce proti sevření.