Systém alarmu
Vaše vozidlo je vybaveno jedním z následujících systémů alarmu:
  • obvodový alarm se snímači interiéru
  • Obvodový alarm se snímači interiéru a sirénou se záložní baterií.
Snímače interiéru
Missing Image
Snímače interiéru se aktivují po zapnutí alarmu.   Viz   Odjištění alarmu
POZOR   POZOR:  Snímače ve svítilně osvětlení interiéru nesmějí být zakryty. Nezapínejte alarm, pokud jsou ve vozidle lidé, zvířata nebo jiné pohybující se objekty.
POZOR   POZOR:  Pokud se základna zadního sedadla nachází u vozidla s dvojitou kabinou na levé straně ve vzpřímené poloze, je možné, že snímače interiéru pohyb v kabině nedetekují správně.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte držák sklenic otevřený.

Poznámka:   Tím může dojít ke spuštění planého poplachu, pokud jsou ve vozidle zvířata nebo jiné pohybující se objekty.
Poznámka:   Falešné poplachy mohou být aktivovány také přihřívacím topením na palivo. Pokud používáte přihřívací topení na palivo, nasměrujte proud vzduchu do prostoru pro nohy.
Tyto snímače zaznamenávají veškerý pohyb uvnitř vozidla a slouží jako odstrašující prvek proti neoprávněnému vniknutí do vozidla.
Poplašné zařízení
Když je zapnut alarm, poplašné zařízení spustí sirénu. Do pohotovosti přechází po uzamknutí vozidla. Siréna se neaktivuje, pokud je odpojena autobaterie vozidla nebo poplašné zařízení.
Siréna se záložní baterií
Siréna se záložní baterií, která se rozezní v případě spuštění alarmu, je přídavný prvek poplašného zařízení. Do pohotovosti přechází po uzamknutí vozidla. Siréna je vybavena vlastní baterií a zní i po odpojení autobaterie vozidla nebo při jejím vlastním odpojení.
Spuštění alarmu
Je-li alarm aktivován, dojde k jeho spuštění následujícími způsoby:
  • otevřením dveří nebo kapoty bez platného klíče nebo dálkového ovládání;
  • demontáží multifunkčního displeje;
  • otočením zapalování do polohy I, II nebo III bez použití platného klíče
  • pokud snímače interiéru zaznamenají pohyb v interiéru
  • pokud dojde k odpojení baterie nebo baterií zálohované sirény, dojde u vozidel vybavených baterií zálohovanou sirénou k jejímu rozeznění
Dojde-li ke spuštění alarmu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a po dobu pěti minut bude v činnosti výstražná funkce ukazatelů směru.
Jakýkoli další zaznamenaný výše uvedený útok spustí opětovně alarm.