Pro aktivaci alarmu zamkněte vozidlo.   Viz   Zámky