POZOR   POZOR:  Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

Poznámka:   Ujistěte se, že sedíte ve správné poloze.   Viz   Sezení ve správné poloze
Missing ImageMissing Image
POZOR   POZOR:  Při navracení páčky do její původní polohy se ujistěte, že jste ji plně dotáhli.