Missing Image
AZvýšení hlasitosti
BVyhledávání vpřed
CSnížení hlasitosti
DVyhledávání zpět
ERežim (Mode)
Režim (Mode)
Pro volbu zdroje audio signálu stiskněte a držte tlačítko Režim (Mode).
Tlačítko Režim (Mode) stiskněte pro:
  • přeladění rádia na další předvolenou stanici
  • přijetí příchozího telefonního hovoru
  • ukončení telefonního hovoru
Vyhledávání
Tlačítko Vyhledávání stiskněte pro:
  • naladění další rádiové stanice o vyšší nebo nižší frekvenci daného frekvenčního rozsahu
  • přehrávání následující nebo předchozí skladby z CD.
Stiskněte a držte tlačítko vyhledávání pro:
  • ladění rádia na vyšší nebo nižší frekvenci daného frekvenčního rozsahu
  • vyhledávání ve skladbách na CD.