UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používání této funkce při vypnutém motoru způsobuje vybíjení baterie.

Missing Image
AJedno setření
BIntervalové stírání nebo automatické stírání
CNormální stírání
DStírání vysokou rychlostí
Intervalové stírání
Missing Image
ADlouhý interval stírání
BIntervalové stírání
CKrátký interval stírání