UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nezapínejte automatické stírání za suchého počasí. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit, i když se na čelní sklo dostanou nečistoty nebo hmyz.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Stírátka vyměňte, jakmile po sobě začnou nechávat pruhy vody a šmouhy. Pokud je nevyměníte, bude snímač deště i nadále detekovat na čelním skle vodu a stěrače budou stírat, přestože větší část čelního skla bude suchá.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Před zapnutím funkce automatického stírání při námraze nejprve čelní sklo úplně odmrazte.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Před vjetím do myčky nezapomeňte automatické stírání vypnout.

Missing Image
AVysoká citlivost
BZapnuto
CNízká citlivost
Po zapnutí automatického stírání nebudou stěrače stírat, dokud nebude na čelním skle zjištěna voda. Snímač deště pak bude neustále měřit množství vody na čelním skle a automaticky tomu přizpůsobí rychlost stírání.
Citlivost snímače deště nastavíte otočným regulátorem. Při nízké citlivosti začnou stěrače stírat, až když snímač zjistí na čelním skle hodně vody. Při vysoké citlivosti začnou stěrače stírat, když snímač zjistí na čelním skle malé množství vody.