UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používání této funkce při vypnutém motoru způsobuje vybíjení baterie.

Missing Image
POZOR   POZOR:  Nespouštějte ostřikovače čelního skla na déle než 10 sekund, nebo když je nádržka prázdná.