Lišta stěrače čelního skla
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pro výměnu lišt stěračů nastavte stěrače čelního skla do servisní polohy.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Servisní polohu stěračů můžete v zimě používat pro snazší přístup k lištám stěračů při jejich čištění od sněhu a ledu. Jakmile zapnete zapalování, stěrače čelního skla se vrátí do původní polohy, proto před zapnutím zapalování zcela zbavte vnější stranu čelního skla sněhu a námrazy.

Servisní poloha
  1. Otočte klíčkem zapalování z polohy II do polohy 0.
  1. Během tří sekund zatáhněte za páčku ostřikovače směrem k volantu.
Missing ImageMissing ImageMissing ImageMissing Image
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.
Instalaci proveďte obráceným postupem.