Polohy spínače osvětlení
Missing Image
AVypnuto
BOvládání automatického osvětlení
CSvětlomety
DBoční a koncová světla
Obrysová světla
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Dlouhé používání parkovacích světel může vybít autobaterii.

Vypněte zapalování.
Obě strany
Ovladač světel otočte do polohy D.
Jedna strana
Poznámka:   Parkovací světlo je nutné vypnout do 10 minut od vytažení klíče. Po překročení tohoto limitu je třeba klíč znovu zasunout.
Missing Image
APravá strana
BLevá strana
Dálková a tlumená světla
Missing Image
Mezi dálkovými a tlumenými světlomety můžete přepínat přitažením páčky směrem dopředu.
Světelná houkačka
Zatáhněte páku směrem k volantu.
Osvětlení příjezdu
Čelní světlomety vypnete tak, že vypnete zapalování a páčku směrových světel přitáhnete směrem k volantu nebo, je-li zapnuto automatické osvětlení, otočíte klíčem z polohy II do polohy I nebo 0.
Uslyšíte krátký tón. Světlomety automaticky zhasnou po třech minutách při otevřených dveřích nebo po 30 sekundách po uzavření posledních dveří.
Pokud uzavřete všechny dveře, ale během následujících 30 sekund některé z dveří otevřete, dojde na tři minuty k opětovnému spuštění časovače.
Osvětlení příjezdu lze zrušit opětovným přitáhnutím páčky směrových světel k volantu nebo zapnutím zapalování.
Přibližovací svítilny
Pokud odemknete vozidlo pomocí dálkového ovládání, boční směrová světla, osvětlení registrační značky a osvětlení přístupového prostoru se rozsvítí na dobu 25 sekund. Pokud otevřete dveře, osvětlení se rozsvítí a bude svítit do té doby, než dveře zavřete. Zapalování se zapne na dobu 10 minut.
Světla signalizující nouzové zastavení
Při náhlé aktivaci brzd za jízdy rychlostí převyšující 50 km/h (30 mil/h) se zapnou výstražná nebo mlhová světla.