POZOR   POZOR:  Za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek může být nezbytné zapnout světlomety ručně.

Missing Image
Poznámka:   Pokud jste zapnuli automatické osvětlení, můžete dálková světla zapnout pouze tehdy, pokud funkce automatického osvětlení zapnula světlomety.
Světlomety se budou zapínat a vypínat automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.