Ovládací páčka
Missing Image
POZOR   POZOR:  Přední světlomety do mlhy používejte pouze v případech, kdy je viditelnost výrazně snížena mlhou, sněžením nebo deštěm.

Poznámka:   Přední mlhovky nemůžete zapnout, aniž byste zapnuli světlomety.
Seřízení
Paprsek předních mlhových světel lze v určitém rozmezí seřídit.
Poznámka:   Nastavení předních mlhových světel musí odpovídat místním zákonným předpisům.
Missing ImageMissing Image
  1. Vozidlo umístěte na rovnou vodorovnou plochu.
  1. Posaďte se na sedadlo řidiče.
  1. Nastartujte motor, aby bylo zajištěno dobíjení autobaterie.
  1. Zapněte přední mlhová světla.
  1. Paprsek předních mlhových světel nastavte tak, aby nesvítil dále než do vzdálenosti X: 20 m (65,6 stopy).