POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
POZOR   POZOR:  Před demontáží nechte žárovku vychladnout.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek

Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Občas se může stát, že se svítilny mírně zamlží nebo se na nich vytvoří kapičky vody. Tento jev nemá na funkčnost svítilny žádný vliv. Po zapnutí světel a po určité době jízdy zamlžení či kapky vody samovolně zmizí.
Poznámka:   Pokud byste měli jakékoli nejasnosti ohledně postupu výměny žárovek, nechte tuto výměnu provést v autorizovaném servisu Ford.
Dálkové a tlumené světlo světlometů
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Než pružnou svorku umístíte zpět, zkontrolujte, že žárovka řádně dosedla na své místo. Správné zarovnání žárovky lze ověřit například pohledem skrz sklo čelních světlometů.

Missing Image
 1. Otevřete kapotu.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty
 2. Konektor odpojte zatlačením na obě strany pružné svorky.
 3. Demontujte pryžové těsnění.
 4. Uvolněte pružnou sponu a vyjměte žárovku.
 5. Vložte náhradní žárovku a zajistěte ji pružnou sponou.
Poznámka:   Zkontrolujte, že pryžové těsnění správně dosedlo proti žárovce a skříni světlometu a že nebylo při montáži deformováno.
Obrysová světla a přední směrová světla
Missing Image
ASměrové světlo
BBoční svítilny
 1. Ze sestavy čelního světlometu demontujte objímku žárovky.
 2. Vyměňte žárovku.
Přední mlhové světlomety
Missing Image
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Boční ukazatele směru
Missing Image
 1. Posuňte sklo dozadu a sejměte je.
 2. Odpojte elektrický konektor.
Svítilny ve vnějších zrcátkách
Missing Image
ABoční ukazatele směru
BOsvětlení přístupu
Poznámka:   Tyto části nelze opravit. V případě závady se obraťte na prodejce.
Zadní skupinové svítilny
Typ 1
Missing ImageMissing Image
AKoncová a brzdová svítilna
BSměrové světlo
CZpětný světlomet
DMlhové světlo (u vozidel s levostranným řízením je na levé straně)
 1. Otevřete zadní výklopné dveře.
 2. Demontujte šrouby.
 3. Demontujte zadní svítilnu.
 4. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 5. Vyměňte žárovku.
Typ 2
Missing Image
ASměrové světlo
BKoncová a brzdová svítilna
CZpětný světlomet
 1. Demontujte šrouby.
 2. Vyjměte čočku.
 3. Vyměňte žárovku.
Osvětlení registrační značky
Typ 1
Missing Image
 1. Těleso stáhněte z konektoru a sejměte jej.
 1. Demontujte konektor se žárovkou.
 1. Vyměňte žárovku.
Typ 2
Missing Image
 1. Demontujte šrouby.
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilna vnitřního osvětlení
Vozidla s kabinou Stretch Cab a vozidla s dvojitou kabinou
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 3. Vyměňte žárovku.
Přední čtecí svítilny
Bez snímače alarmu
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 3. Vyměňte žárovku.
Se snímačem alarmu
Missing Image
 • Opatrně vypačte svítilnu.
 • Otočte držákem žárovky svítilny vnitřního osvětlení proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 • Vyměňte žárovku.
 • Opatrně vypačte sklo středového osvětlení.
 • Vyměňte žárovku.
Horní středové brzdové světlo
Typ 1
Missing ImageMissing ImageMissing Image
 1. Sejměte kryt.
 2. Demontujte šrouby.
 3. Opatrně vypačte svítilnu.
 4. Odpojte elektrický konektor.
 5. Otočením o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček demontujte objímku žárovky.
 6. Vyjměte žárovku.
Typ 2
Missing ImageMissing Image
 1. Sejměte kryt.
 2. Demontujte šrouby.
 3. Opatrně vypačte svítilnu.
 4. Odpojte elektrický konektor.
 5. Vytáhněte objímku žárovky.
 6. Vyjměte žárovku.