Missing Image
AOtáčkoměr
BUkazatel paliva
CUkazatel teploty chladicí kapaliny
DRychloměr
ETlačítko k tlumení osvětlení
FInformační displej
GTlačítko volby a vynulování displeje palubního počítače
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách se ručička ukazatele pohybuje ve středové oblasti.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.

Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Zastavte motor, vypněte zapalování a zjistěte příčinu , jakmile motor vychladne.  Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
Ukazatel paliva
Symbol šipky na palivovém čerpadle označuje, na které straně vozidla je umístěno plnicí hrdlo paliva.