Varování při otevřených dveřích
Akustická signalizace upozorňující na otevřené dveře zazní, pokud rychlost vozidla překročí 10 km/h (6,2 m/h) a dveře nejsou zavřené.
Upozornění na zapnutá světla
Akustická signalizace upozorňující na zapnutá světla se ozve, pokud klíček není v poloze II nebo III, jsou zapnutá světla a otevřete dveře.
Varování upozorňující na to, že páka převodovky není v parkovací poloze
Akustická signalizace zazní v případě, že páka převodovky není v parkovací poloze a jsou otevřeny dveře řidiče.
Varování parkovací brzdy
Akustická signalizace parkovací brzdy zazní, pokud je zatažena parkovací brzda a vozidlo překročí rychlost přibližně 5 km/h (3 mil/h).
Varování zádržného systému
Akustická signalizace zádržného systému zazní, pokud je vadná kontrolka zádržného systému. Každých 30 minut se ozve 5krát 5 pípnutí.
Upozornění na nízkou hladinu paliva v nádrži
Akustická signalizace upozorňující na nízkou hladinu paliva v nádrži zazní, když se rozsvítí kontrolka nízké hladiny paliva v nádrži nebo se na informačním displeji zobrazí hlášení, že dojezdová vzdálenost činí 80 km, 40 km a 20 km a 0 km (50, 25, 10 a 0 mil).
Ukazatel směru
Akustická signalizace ukazatele směru zazní, když je aktivován levý nebo pravý ukazatel směru.
Varování směrových světel
Akustická signalizace směrových světel zazní, pokud je levé nebo pravé směrové světlo zapnuté na vzdálenost přibližně 3,2 km (1,98 mil).
Obrysová světla na jedné straně vozu
Akustická signalizace obrysových světel zazní, když jsou aktivována obrysová světla na jedné straně vozu.
Osvětlení vozu „Home safe“
Akustická signalizace osvětlení vozu „Home safe“ zazní, když je aktivována funkce osvětlení vozu „Home safe“.
Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Akustická signalizace upozorňující na nezapnutý bezpečnostní pás zazní, pokud není bezpečnostní pás řidiče nebo spolujezdce zapnutý a vozidlo překročí rychlost přibližně 25 km/h (15,5 mil/h).
Alarm
Akustická signalizace alarmu zazní, pokud je vozidlo odemknuto mechanickým klíčem, nikoli pomocí dálkového ovládání. Zvukový signál trvá až 12 sekund v případě, že nestisknete tlačítko odemykání na dálkovém ovládání nebo nevložíte do zapalování správně nakódovaného klíč a neotočíte jej do polohy II nebo III. Pokud uběhne 12 sekund, aniž by bylo stisknuto tlačítko nebo vložen klíč, zapne se alarm.
Varování upozorňující na klíček v zapalování
Akustická signalizace upozorňující na klíček v zapalování zazní, když je klíček vložen v zapalování (není však otočen v poloze II nebo III) a jsou otevřeny dveře řidiče.
Varování při překročení rychlosti
Akustická signalizace upozorňující na překročení rychlosti zazní, pokud vozidlo překročí rychlost přibližně 120 km/h (74,5 mil/h).
Varování upozorňující na nízkou hladinu kapaliny do ostřikovačů
Akustická signalizace upozorňující na nízkou hladinu kapaliny do ostřikovačů zazní, když je hladina kapaliny do ostřikovačů v nádržce nízká.
Varování upozorňující na to, že dveře nejsou zamknuty
Akustická signalizace zazní v případě, že dveře nejsou zamknuty, a nejsou zamčené přes to, že bylo stisknuto tlačítko zamykání.
Poznámka:   Tato funkce je z výroby vypnutá. Abyste ji aktivovali, kontaktujte prodejce společnosti Ford.