Ovládací prvky
Missing Image
Pro nalezení položky:   Viz   Měřicí ukazatele
Stisknutí tlačítka SET/RESET po dobu méně než 2 sekundy umožňuje následující:
  • Výběr odpovídající zobrazení palubního počítače
Stisknutí a přidržení tlačítka SET/RESET po dobu více než dvou sekund umožňuje následující:
  • Resetování počítadla ujeté vzdálenosti A
  • Resetování počítadla ujeté vzdálenosti B
  • Resetování průměrné spotřeby paliva
  • Resetování průměrné rychlosti
Displej palubního počítače nabízí následující informační zobrazení:
Missing Image
Počítadlo ujeté vzdálenosti (A a B)
Missing ImageMissing Image
Zaznamenává ujetou vzdálenost jednotlivých cest.
Vzdálenost do vyprázdnění nádrže
Missing Image
Udává přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Průměrná spotřeba paliva
Missing ImageMissing Image
Udává průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Okamžitá spotřeba paliva
Missing ImageMissing Image
Udává aktuální průměrnou spotřebu paliva.
Průměrná rychlost
Missing Image
Udává průměrnou rychlost vypočítanou od posledního vynulování funkce.
Teplota venkovního vzduchu
Missing Image
Ukazuje teplotu venkovního vzduchu.
Poznámka:   Poloha zobrazení palubního počítače se může lišit v závislosti na informaci zobrazené na displeji.

Ranger Návod k obsluze pro vlastníky