Nastavení jazyka
Missing Image
AAktivní nabídka nastavení jazyka
BZobrazení názvu jazyka
Můžete vybrat jeden z jedenácti jazyků očíslovaných od 01 do 11, které jsou uvedeny níže:
01: angličtina – GB
02: švédština – S
03: němčina – D
04: nizozemština – NL
05: francouzština – F
06: italština – I
07: španělština – E
08: portugalština – P
09: turečtina – TR
10: ruština – RUS
11: polština – PL
Otevření nabídky nastavení jazyka:
 1. Vypněte zapalování a stiskněte a podržte tlačítko regulace jasu osvětlení. Umístění položky:   Viz   Měřicí ukazatele.  a zapněte zapalování.
 1. Na displeji se zobrazí aktivní nabídka nastavení jazyka.
 1. Mezi různými jazyky můžete vybírat stisknutím tlačítka SET/RESET.
 1. Chcete-li vybrat aktuálně zobrazený jazyk, stiskněte a podržte tlačítko SET/RESET.
 1. Jako potvrzení volby se ozve akustický signál.
 1. Displej se poté vrátí do normálního režimu.
Měrné jednotky
Výběr metrických nebo britských jednotek pro zobrazení venkovní teploty:
 1. Přepněte režim displeje na zobrazení údaje „Venkovní teplota“.
 1. Nastavení jednotek změníte stisknutím tlačítka SET/RESET a jeho následným podržením po dobu 2 sekund.
Přepnutí jednotek pomocí tohoto zobrazení se projeví u následujících zobrazení:
 • Teplota venkovního vzduchu
 • Displej zobrazující teplotu na ovládání automatické klimatizace
 • Nastavená teplota zobrazovaná na multifunkčním displeji.