Ovládací prvek rozvodu vzduchu
Missing Image
AÚroveň hlavy
BProstor pro cestující a prostor pro nohy
CProstor pro nohy
DProstor pro nohy a čelní sklo
EČelní sklo
Ovladač rozvodu vzduchu můžete nastavit do libovolné z vyznačených poloh. V polohách B a C je na čelní sklo směrováno menší množství vzduchu.
Ventilátor
Missing Image
AVypnuto
Ovládací prvek teploty
Missing Image
ModráStudený
ČervenáTeplý
A/C MAXMaximální chlazení
Recirkulovaný vzduch
Missing Image
Stisknutím tlačítka uzavřené cirkulace vzduchu se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a uzavřenou cirkulací vzduchu.
Nastavení systému
Poznámka:   Nastavte všechny ovládací prvky do zobrazených poloh.
Rychlé vytápění interiéru
Missing Image
Zvolte proudění venkovního vzduchu.
Větrání
Missing Image
AProstor pro cestující a prostor pro nohy
BÚroveň hlavy
Nastavte ovladač rozvodu vzduchu do polohy A nebo B. Ovladač ventilátoru a teploty nastavte do některé z poloh a vyberte proudění vzduchu zvenčí. Otevřete výdechy vzduchu podle svých požadavků.
Zapínání a vypínání klimatizace
Missing Image
Chcete-li zapnout nebo vypnout klimatizaci, stiskněte tlačítko A/C.
Chlazení venkovním vzduchem
Missing Image
Zapněte klimatizaci a vyberte proudění vzduchu zvenčí.
Rychlé ochlazení interiéru
Missing Image
Stisknutím tlačítka A/C MAX zapnete maximální chlazení. Režim maximálního chlazení zrušíte vypnutím klimatizace nebo recirkulace vzduchu.
Rychlé odmrazování a odmlžování čelního skla
Missing Image
Nastavením proudění vzduchu na čelní sklo automaticky zapnete klimatizaci a proudění vzduchu zvenčí.
Snížení vlhkosti vzduchu v interiéru
Missing Image
Nastavením proudění vzduchu na čelní sklo automaticky zapnete klimatizaci a proudění vzduchu zvenčí.