POZOR   POZOR:  Nepoužívejte potahy sedadel, které nejsou výslovně určeny pro sedadla vybavená bočními airbagy. Tyto potahy sedadel musí být instalovány vyškolenými techniky.
POZOR   POZOR:  Neseřizujte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.

Nastavení bederní opěrky
Missing Image
Posouvání sedadel dozadu a dopředu (ručně nastavitelná sedadla)
Missing Image
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neposunujte přední sedadla příliš blízko k přístrojové desce.

Nastavení výšky sedadla řidiče (ručně nastavitelná sedadla)
Missing Image
Každým zatáhnutím nebo stlačením páčky se sedadlo zvýší nebo sníží o malou vzdálenost.
Nastavení sklonu opěradla sedadla (ručně nastavitelná sedadla)
Missing Image
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte opěradlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.
POZOR   POZOR:  Pokud jste posouvali sedadlo spolujezdce dopředu, zahýbejte sedadlem po uvolnění páky dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.

Přední sedadlo – prodloužená kabina
Missing Image
Poznámka:   U vozidel s prodlouženou kabinou lze nastavit přední sedadlo spolujezdce tak, aby se usnadnil přístup k zadním sedadlům.
Sklápění opěradla sedadla (sedadlo přes celou šířku vozidla – jednoduchá kabina)
Missing Image
Posouvání sedadel dozadu a dopředu (elektricky nastavitelná sedadla)
Missing Image
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neposunujte přední sedadla příliš blízko k přístrojové desce.

Nastavení výšky sedadla řidiče (elektricky nastavitelná sedadla)
Missing Image
Nastavení sklonu opěradla sedadla (elektricky nastavitelná sedadla)
Missing Image
Sklápění sedadla (elektricky nastavitelná sedadla)
Missing Image