Poznámka:   Úprava pomocí spínače regulace jasu podsvícení bude mít za následek změnu úrovně osvětlení displejů a spínačů.
Missing Image
Pro nalezení položky:   Viz   Měřicí ukazatele
Stisknutím tlačítka regulace jasu podsvícení změníte úroveň podsvícení po větších krocích.
Podržením tlačítka regulace jasu podsvícení změníte úroveň podsvícení po menších krocích.