Missing Image
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při používání napájecí zásuvky přídavných zařízení při vypnutém motoru může dojít k vybití baterie.

Poznámka:   Napájecí zásuvku můžete používat i v případě, je-li zapalování vypnuto.
Přídavnou elektrickou zásuvku můžete používat pro napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 10 A. Používejte pouze zástrčky příslušenství Ford nebo zástrčky určené pro použití v zásuvkách podle standardu SAE. Chcete-li najít položku:   Viz   Jedním pohledem