Když vytáhnete klíček ze spínače zapalování a zkusíte otočit volantem, aktivuje se okamžitě zámek volantu.
Řízení se odemkne, když přepnete klíček do polohy I (ACC).