POZOR   POZOR:  Nemíchejte naftu s olejem, benzínem nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k chemické reakci.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepřidávejte do motorové nafty petrolej nebo benzín. Mohlo by to způsobit poškození palivové soustavy.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte motorovou naftu odpovídající národním předpisům.

Poznámka:   Doporučujeme vám, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo.
Poznámka:   Použití aditiv nebo jiných prostředků k ošetřování motoru, které nejsou schváleny společností Ford, se nedoporučuje.
Poznámka:   Do vozidla je možné natankovat motorovou naftu s až 10procentní příměsí biologických složek (B10).
Dlouhodobé uskladnění
Motorová nafta většinou obsahuje bionaftu, proto se doporučuje před dlouhodobým odstavením vozidla na dobu překračující dva měsíce naplnit nádrž čistě minerální motorovou naftou (pokud je to možno) nebo přidat antioxidační přísadu. Při výběru vhodné antioxidační přísady vám pomůže váš dealer.