POZOR   POZOR:  Při doplňování paliva dejte pozor, aby nedošlo k rozlití zbytku paliva z palivové pistole.
POZOR   POZOR:  V blízkosti palivového systému nepoužívejte otevřený oheň nebo zdroje tepla. Palivový systém je pod tlakem. Při netěsnosti palivového systému hrozí nebezpečí zranění.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte plnicí klapku paliva pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm.

Poznámka:   Centrální zamykání zamyká a odemyká i víko uzávěru plnicího hrdla paliva.   Viz   Zamykání a odemykání
Vozidla bez automatického odjišťování krytu
Missing ImageMissing Image
  1. Pro otevření víka jej stiskněte.
  1. Otevřete zcela uzávěr, až zapadne. Otočte víko plnicího hrdla proti směru hodinových ručiček.
  1. Je-li uzávěr hrdla vyjmut, může se ozvat syčení. To je normální a není třeba se tím zabývat.
  1. Při uzavírání otáčejte uzávěrem hrdla po směru hodinových ručiček, než zaklapne na místo.
  1. Když klapku plnicího hrdla palivové nádrže uzavřete a zatlačíte na ni, klapka se zamkne.
Vozidla s automatickým odjišťováním krytu
Missing ImageMissing Image
  1. Pro otevření víka jej stiskněte.
  1. Když klapku plnicího hrdla palivové nádrže uzavřete a zatlačíte na ni, klapka se zamkne.
Po zasunutí palivové pistole se v případě zjištění, že je vložena pistole správné velikosti, otevře pružinou držená záklopka. Toto opatření pomáhá zabránit natankování nesprávného paliva.
Poznámka:   Trychtýř je umístěn v odkládací schránce. Použijte jej při doplňování paliva z kanystru.
Tankování
POZOR   POZOR:  Pokud tankovací pistole podruhé přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Další palivo zaplní expanzní prostor palivové nádrže, což může vést k přetékání paliva. Rozlité palivo může být pro ostatní účastníky provozu nebezpečné.

Missing Image
Vsuňte palivovou pistoli až na doraz. Uvolněte pistoli tak, aby zaklapla na místo v otvoru hrdla pro plnění paliva. Přidržte ji v této poloze a stisknutím spouště zahajte tankování.
POZOR   POZOR:  Doporučujeme vám před vyjmutím palivové pistole nejméně 10 sekund vyčkat, aby veškerý zbytek paliva vytekl do palivové nádrže.

Missing Image
Mírným nadzvednutím palivovou pistoli vyjměte.