Poznámka:   Při změně mezi rozsahy se může z hnací soustavy ozvat cvaknutí. Jedná se o běžný jev.
Missing Image
Pohon dvou kol, velký rozsah (2H)
Používejte pro veškeré jízdy po normálních silnicích a rovněž pro jízdy v suchém, rovném terénu.
Pohon všech čtyř kol, velký rozsah (4H)
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte pohon všech čtyř kol 4H pro normální jízdu po silnici.

Poznámka:   Posunutím spínače převodovky do polohy 4H se rozsvítí kontrolka pohonu čtyř kol.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Používejte pro jízdy v terénu.
Pohon všech čtyř kol, malý rozsah (4L)
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte pohon všech čtyř kol 4L pro normální jízdu po silnici.

Poznámka:   Posunutím spínače převodovky do polohy 4L se rozsvítí kontrolka malého rozsahu pohonu čtyř kol 4L a kontrolka pohonu čtyř kol.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Používejte pro extrémnější terénní podmínky, jako jsou strmá stoupání či prudká klesání.
Používejte rovněž v případech, kdy je nutné manévrování při nízkých rychlostech, jako při couvání s přívěsem nebo zdolávání roztroušených balvanů v řečišti.
Přeřazování mezi 2H a 4H
Poznámka:   Přeřazením do polohy 2H se aktivují všechny funkce systému elektronické stability jízdy (ESP).
Přeřazení je možné pouze v případě, že se vozidlo pohybuje rychlostí do 110 km/h (68 mil/h) a není sešlápnut plynový pedál. Během přepínání bude kontrolka blikat.
Přeřazování mezi polohami 2H a 4H
Poznámka:   Přeřazením do polohy 4L se deaktivuje systém řízení trakce motoru a systém řízení stability přívěsu. Asistent pro jízdu z kopce, asistent rozjedu do svahu a systém řízení prokluzu kol zásahem brzd zůstanou aktivní.
Poznámka:   Přeřazením do polohy 2H se aktivují všechny funkce systému elektronické stability jízdy (ESP).
  1. Zastavte za tímto účelem vozidlo na bezpečném místě.
  1. Plně sešlápněte spojkový pedál (mechanická převodovka).
  1. Volicí páku převodovky posuňte do polohy neutrálu (N) (automatická převodovka).
  1. Otočte spínač převodovky z polohy 2H do polohy 4L nebo z polohy 4L do polohy 2H.
Během přepínání bude kontrolka blikat. Pokud stále bliká, ověřte, zda jsou splněny uvedené podmínky.
Přeřazování mezi polohami 4H a 4L
Poznámka:   Přeřazením do polohy 4L se deaktivuje systém řízení trakce motoru a systém řízení stability přívěsu. Asistent pro jízdu z kopce, asistent rozjedu do svahu a systém řízení prokluzu kol zásahem brzd zůstanou aktivní.
  1. Zastavte za tímto účelem vozidlo na bezpečném místě.
  1. Plně sešlápněte spojkový pedál (mechanická převodovka).
  1. Volicí páku převodovky posuňte do polohy neutrálu (N) (automatická převodovka).
  1. Otočte přepínač převodovky ze 4H na 4L nebo ze 4L na 4H.
Během přepínání bude kontrolka blikat. Pokud stále bliká, ověřte, zda jsou splněny uvedené podmínky.