Kotoučové brzdy
Mokré brzdové kotouče způsobují snížení brzdného účinku. Při vyjíždění z mycí linky lehce za jízdy sešlápněte pedál btzdy, aby se z brzdových kotoučů odstranila vrstva vody.
Protiblokovací brzdový systém
POZOR   POZOR:  Systém ABS vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Systém ABS vám pomáhá udržovat plný rejd a směrovou stabilitu při silném brzdění v případě nebezpečí tím, že brání kolům, aby se zablokovaly.
Potlačení brzdění
V případě uvíznutí plynového pedálu můžete vozidlo zpomalit a snížit výkon motoru tak, že rovnoměrně a důrazně sešlápnete brzdový pedál.
Pokud dojde k této situaci:
  1. Sešlápněte brzdový pedál a vozidlo bezpečně zastavte.
  1. Vypněte motor.
  1. Zařaďte parkovací polohu (pouze automatická převodovka).
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Zkontrolujte plynový pedál, zda mu nic nebrání v pohybu. Pokud žádné zábrany pohybu nenaleznete a problematický stav setrvá, je třeba vozidlo odtáhnout k dealerovi.