Systém řízení klesání (HDC) pracuje v kombinaci se systémem ESP, čímž je zajištěna větší kontrola nad vozidlem při jízdě v terénu, zejména při sjíždění prudkých svahů. Asistent pro sjíždění prudkých svahů (HDC) pracuje po aktivaci automaticky.
Při terénní jízdě ze svahu je ke kontrole rychlosti jízdy ze svahu využívána funkce brzdění motorem. Pokud není funkce brzdění motorem schopna samostatně regulovat rychlost jízdy vozidla, zpomalí asistent pro sjíždění prudkých svahů (HDC) vozidlo za pomoci brzdového systému.
Pokud je vozidlo vybaveno mechanickou převodovkou, systém řízení klesání (HDC) smí být využit, pouze pokud je zařazen první rychlostní stupeň nebo zpátečka. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, systém řízení klesání (HDC) smí být využit, pouze pokud je volicí páka v poloze D, R nebo je aktivní sportovní režim 1. Pokud se volicí páka nachází v poloze D, vozidlo zvolí nejvhodnější rychlostní stupeň.
Před terénní jízdou
POZOR   POZOR:  Před terénní jízdou je zcela nezbytné, aby se nezkušení řidiči důkladně seznámili v ovládacími prvky vozidla. Jedná se zejména o sportovní režim a systém řízení klesání (HDC).