Poznámka:   Systém se bude automaticky zapínat pokaždé, když zapnete zapalování.
Poznámka:   Pokud je systém deaktivován a spínač řazení přesunut do polohy 2H, kontrolka vypnutí systému ESP dvakrát blikne, čímž signalizuje, že je systém zcela vypnut, a zůstane svítit. Opětovným stisknutím spínače systém aktivujete. Chcete-li najít položku:   Viz   Jedním pohledem
Poznámka:   Je-li spínač řazení v poloze 4L nebo je aktivní elektronická uzávěrka diferenciálu (ELD), systém ESP je vypnutý.
Vozidla s pohonem 2 kol
Stisknutím a podržením spínače po dobu jedné sekundy deaktivujete systém řízení trakce motoru, systém řízení stability přívěsu a systém řízení trakce zásahem brzd. Asistent rozjezdu do svahu zůstává aktivní.
Vozidla s pohonem 4 kol
Poznámka:   Všechny funkce systému elektronické stability jízdy (ESP) se znovu aktivují volbou polohy 2H.
Spínač řazení posuňte do polohy 4H:
  • Opětovným podržením spínače na dobu jedné sekundy deaktivujete systémy řízení prokluzu a řízení stability přívěsu. Asistent pro jízdu z kopce, asistent rozjedu do svahu a systém řízení prokluzu kol zásahem brzd zůstanou aktivní.
Spínač přesuňte do polohy 4H nebo 4L:
  • stisknutím a podržením spínače po dobu pěti sekund deaktivujete systém řízení trakce motoru, systém řízení stability přívěsu a systém řízení trakce zásahem brzd. Asistent pro sjíždění prudkých svahů a asistent rozjezdu do svahu zůstávají aktivní.
Spínač přesuňte do polohy 2H:
  • stisknutím a podržením spínače po dobu jedné sekundy deaktivujete systém řízení trakce motoru, systém řízení trakce zásahem brzd, systém řízení stability vozidla a přívěsu. Asistent pro sjíždění prudkých svahů a asistent rozjezdu do svahu zůstávají aktivní.