POZOR   POZOR:  Parkovací asistent vás nezbavuje odpovědnosti a nutnosti dávat za jízdy pozor.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vozidla vybavená modulem tažného zařízení, který nebyl schválen společností Ford, nemusí správně detekovat překážky.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Za hustého deště nebo v případě rušivé odrazivosti nemusejí snímače objekty zaregistrovat.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Snímače nemusejí zaregistrovat objekty, které pohlcují ultrazvukové vlny.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Parkovací asistent nedetekuje překážky pohybující se směrem pryč od vozidla. Budou na okamžik detekovány pouze poté, co se opět začnou pohybovat směrem k vozidlu.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte snímače pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Parkovací asistent vyšle tóny prostřednictvím integrovaného audiosystému schváleného společností Ford. V případě poruchy této funkce systém parkovacího asistenta nebude fungovat.

Poznámka:   Pokud k zásuvce vozidla vybaveného tažným zařízením pomocí schváleného modulu tažného zařízení připojíte jakoukoliv svítilnu přívěsu (nebo osvětlovací panely), zadní parkovací asistent se automaticky deaktivuje.
Poznámka:   Snímače zbavujte nečistot, sněhu a ledu. Nečistěte je ostrými předměty.
Poznámka:   Pokud jsou v blízkosti signály o stejné frekvenci nebo je-li vozidlo plně zatížené, parkovací asistent nemusí pracovat správně.
Poznámka:   Vnější snímače mohou zaznamenávat boční stěny garáže. Pokud se vzdálenost mezi vnějším snímačem a stěnou po dobu 3 sekund nezmění, dojde k vypnutí zvuku. Vnitřní snímače ale i nadále registrují objekty za zádí vozidla.