POZOR   POZOR:  Parkovací asistent vás nezbavuje odpovědnosti a nutnosti dávat za jízdy pozor.

Missing Image
Parkovací asistent se automaticky zapne po zapnutí zapalování a zařazení zpátečky.
Poznámka:   Aktivace parkovacího asistenta je potvrzena jedním akustickým signálem.
Poznámka:   Na multifunkčním displeji se zobrazí indikátory systému. Pro nalezení položky:   Viz   Jedním pohledem
Pokud se vzdálenost mezi zadním nárazníkem a překážkou sníží pod hranici přibližně 180 cm (71 palců) směrem dozadu nebo přibližně 50 cm (20 palců) směrem do strany, zazní přerušovaný tón. Se snižujícím se odstupem se bude přerušování tónu zrychlovat.
Missing Image
AUkazatel vzdálenosti
Pokud se vzdálenost snižuje, ukazatel se přibližuje k vozidlu.
Po zkrácení vzdálenosti mezi překážkou a zadním nárazníkem pod 40 cm (15 palců) se tón změní na nepřerušovaný.
Missing Image
AKontrolka chybné funkce
Poznámka:   Pokud dojde k poruše systému, systém se deaktivuje. Tato deaktivace je oznámena specifickým akustickým signálem. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Missing Image
Symbol tažného zařízení znamená, že k vozidlu je připojeno tažné zařízení a systém je vypnutý.