POZOR   POZOR:  Činnost kamery se může měnit v závislosti na okolní teplotě, stavu vozidla a komunikace.
POZOR   POZOR:  Zobrazené vzdálenosti se mohou lišit od skutečných vzdáleností.
POZOR   POZOR:  Neumísťujte před kameru žádné předměty.

Kamera se nachází pod označením na zadních výklopných dveřích.
Missing Image
Aktivace kamery pro zpětný výhled
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Kamera nemusí zaznamenat předměty, které jsou blízko vozidla.

Zapněte zapalování a zařaďte zpátečku. Obraz se zobrazí na obrazovce zpětného zrcátka.
Kamera nemusí pracovat správně za následujících okolností:
  • Temné okolí
  • Intenzivní světlo
  • Pokud okolní teplota rychle vzroste nebo poklesne
  • Pokud je kamera mokrá, např. v dešti nebo vysoké vlhkosti
  • Pokud je v oblasti výhledu kamery překážka, např. bláto
Používání displeje
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Překážky za pozicí kamery nebudou zobrazeny. Je-li to nutné, zkontrolujte prostor za vozidlem.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Značky jsou určeny pouze pro hrubé navádění vozidla a jsou vypočteny pro zcela zatížené vozidlo na silničním povrchu.

Missing Image
AOdstup od vnějších zrcátek - 0,1 metru
BČervená - 0,3 metru
CŽlutá – 1 metr
DZelená – 2 metry (79 palců)
EČerná – středová čára předpokládané dráhy vozidla
Poznámka:   Při couvání s vlekem zobrazují linky na obrazovce směr vozidla, nikoli přívěsu.
Deaktivace kamery pro zpětný výhled
Poznámka:   Vyřaďte zpátečku. Než se vypne, zůstane obrazovka ještě chvíli zapnutá.
Poznámka:   Systém se automaticky vypne, jakmile rychlost vozidla překročí přibližně 15 km/h.