POZOR   POZOR:  Pro zabezpečení nákladu používejte popruhy schváleného typu, např. dle DIN.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jste všechny pohyblivé předměty řádně zajistili.
POZOR   POZOR:  Umístěte zavazadla nebo další náklad co nejníže a co nejvíce do přední části zavazadlového nebo nákladového prostoru.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.   Viz   Identifikace vozidla
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost vozidla, která je uvedena na identifikačním štítku.   Viz   Identifikace vozidla

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Zabraňte kontaktu mezi nákladem a zadním oknem.