Poznámka:   Zadní výklopné dveře lze spustit, aby bylo možné lépe nakládat a vykládat náklad.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepřekračujte maximální povolené zatížení zadních výklopných dveří 220 kilogramů.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Zadní čelo nespouštějte do krajní dolní polohy, pokud je namontována koule tažného zařízení nebo nárazník.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Aby zadní čelo nespadlo, je nutné ho přidržovat větší silou.

Spuštění zadního čela
Missing Image
1Mírně zadní výklopné dveře nadzvedněte.
2Za pojistné kabely zatáhněte směrem dozadu.
3Pojistné kabely odpojte od zadního čela.
4Kroky 1 až 3 opakujte s pojistným kabelem na druhé straně.