Lanové háky
Poznámka:   Počet lanových háků se může lišit podle modelu vozidla.
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
Typ 3
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Maximální zatížení háku tažného lana je vyraženo na háku. Toto zatížení nepřekračujte.

Missing Image
Uvazovací oka
Missing Image
AOpora
BLůžko
CPružina
DKolík
POZOR   POZOR:  Uvazovací oka slouží výhradně k zajištění nákladu uloženého v nákladovém prostoru. Použití uvazovacích ok k jakémukoli jinému účelu může vést k poškození vozidla nebo vážnému zranění osob. Uvazovací oka nikdy nepoužívejte k tažení.
POZOR   POZOR:  Na každém uvazovacím oku je uvedeno nejvyšší povolené zatížení. Překročení tohoto zatížení může vést k vážnému zranění osob nebo poškození vozidla.
POZOR   POZOR:  Před použitím uvazovací oka prozkoumejte. Uvazovací oka nepoužívejte za těchto podmínek:

  • Uvazovací oko vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
  • Kolejničky uvazovacích ok jsou pokřivené nebo vykazují známky opotřebení či jiného poškození.
  • Pojistné lůžko uvazovacího oka je poškozené, zlomené nebo se jej nedaří zajistit v požadované poloze.
  • Uvazovací oko není řádně usazeno v kolejničce.
Nasazení uvazovacího oka
POZOR   POZOR:  Lůžko musí zcela zapadnout do kolejničky. V opačném případě není použití uvazovacího oka bezpečné. Uvazovací oko je řádně upevněno pouze v případě, že z nápisu „Not Locked“ (Nezajištěno) není viditelná vůbec žádná část.

Missing Image
  1. Spodní část uvazovacího oka umístěte do kolejnice. Oporu držte ve svislé poloze.
  1. Posunujte uvazovací oko po kolejnici, dokud kolík nacházející se na spodní straně nezapadne do požadovaného otvoru v kolejnici.
  1. Na uvazovací oko zatlačte a otočte jej o čtvrt otáčky po směru hodinových ručiček. Opora se bude nacházet ve vodorovné poloze a pojistné lůžko „zaskočí“ na své místo.
Demontáž uvazovacího oka
Missing Image
  1. Uvazovací oko uchopte za oporu.
  1. Lůžko vytahujte z kolejničky, dokud se spodní základna uvazovacího oka od kolejničky zcela neodpojí.
  1. Uvazovacím okem otočte o čtvrt otočky proti směru hodinových ručiček tak, aby vyskočilo z kolejničky.
Střešní nosič
POZOR   POZOR:  Naložený střešní nosič mění těžiště vozidla i jeho aerodynamiku. Buďte opatrní při zatáčení, jízdě s bočním větrem a při vysokých rychlostech.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepřekračujte celkovou přípustnou hmotnost.   Viz   Identifikační štítek vozidla

Missing Image
Poznámka:   Upevněte zavazadla nebo náklad umístěný na střešním nosiči příslušnými zarážkami.