POZOR   POZOR:  Nikdy nenechávejte odpojené rameno tažného zařízení nezajištěné uvnitř vozidla. Zvyšovalo by se tak riziko zranění při nehodě.
POZOR   POZOR:  Pokud tažné zařízení zrovna nepoužíváte, pak odpojené rameno vždy přepravujte bezpečně upevněné v zavazadlovém prostoru.
POZOR   POZOR:  Upevňování ramena tažného zařízení věnujte maximální pozornost, protože na tom závisí bezpečnost vozidla a přívěsu.
POZOR   POZOR:  Neupravujte spojku přívěsu.
POZOR   POZOR:  Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.

Zásuvka přívěsu a sedlo ramena tažného zařízení se nachází pod zadním nárazníkem. Otočte zásuvku přívěsu dolů o 90 stupňů, aby zapadla do správné polohy.
4x2
Nasazení ramena tažného zařízení
Missing Image
  1. Nasaďte kouli tažného zařízení do sedla.
POZOR   POZOR:  Dejte pozor, aby byla koule tažného zařízení v sedle úplně zakleslá.

Jízda s přívěsem
Missing Image
POZOR   POZOR:  Nemůže-li být splněna kterákoli z následujících podmínek, pak tažné zařízení nepoužívejte a nechte je zkontrolovat řádně vyškolenými techniky.

Před započetím jízdy ověřte, že:
  • je koule tažného zařízení správně uzamknuta.
  • je koule tažného zařízení úplně zakleslá ve svém sedle.
Odpojení ramena tažného zařízení
Missing Image
  1. Páku zatlačte směrem ke středu vozidla.
  1. Rameno tažného zařízení odjistěte otočením páky proti směru hodinových ručiček.
  1. Odpojte rameno tažného zařízení.
4x2 (vozidla se zvýšenou světlou výškou) a 4x4
Missing Image
Šrouby utáhněte momentem 218 ± 42 Nm.
Jízda bez přívěsu
  1. Odpojte rameno tažného zařízení.
  2. Namontujte zátku do jejího sedla.
POZOR   POZOR:  Aby se předešlo riziku úrazu, nikdy neodemykejte rameno tažného zařízení s připojeným přívěsem.
POZOR   POZOR:  Pokud se nechystáte táhnout přívěs, tažné zařízení demontujte.

Údržba
Udržujte tažné zařízení v čistotě.
Pravidelně mažte mechanizmus tažného zařízení mazacím tukem nebo olejem neobsahujícím pryskyřici a zámek grafitem.