Všechna vozidla
POZOR   POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud tak neuděláte, zámek řízení se uzamkne a směrová a brzdová světla nebudou fungovat.
POZOR   POZOR:  Posilovač brzd a čerpadlo posilovače řízení s vypnutým motorem nefungují. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ2WD: Při tažení vozidla zvolte neutrál.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ4WD: V případě poruchy nebo mechanické závady převodovky musí být vozidlo přepravováno buď se VŠEMI koly zvednutými, nebo se VŠEMI koly na vozovce (zvolen musí být režim 2WD). Za žádných okolností nesmí být vozidlo taženo se VŠEMI koly na vozovce v době, kdy je aktivován režim 4WD.

Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule. Taženým vozidlem netrhejte.
Vozidla s automatickou převodovkou
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Doporučujeme neodtahovat vozidla, když jsou hnací kola na zemi. Pokud je však nutné odtáhnout vozidlo z nebezpečného místa, netáhněte jej rychlostí převyšující 80 km/h na vzdálenost větší než než 80 km.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  V případě mechanické závady na automatické převodovce se vozidlo musí přepravovat se zvednutými hnanými koly.