Otvírání kapoty
Missing Image
  1. Zatáhněte za páku pod přístrojovou deskou. Pro nalezení položky:   Viz   Jedním pohledem
Missing Image
  1. Lehce nadzvedněte kapotu.
  1. Posuňte západku k levé straně vozidla.
  1. Otevřete kapotu.
Missing Image
  1. Podepřete ji vzpěrou.
Zavírání kapoty
Poznámka:   Ujistěte se, že je kapota správně zavřena.
Přivřete kapotu a nechte ji z výšky 20 - 30 centimetrů dopadnout vlastní vahou.