POZOR   POZOR:  Nevylévejte zbylou naftu do domovní nebo veřejné kanalizace. Předejte ji k odborné likvidaci.

Poznámka:   Doplňujte pouze palivo splňující specifikace Ford.   Viz   Kvalita paliva - Nafta
Poznámka:   Čerpadlo v nádrži se po přibližně 40 sekundách automaticky vypne.
Missing Image
  1. Vypněte zapalování.
  2. K vypouštěcí zátce filtru připojte odpovídající hadici a zajistěte ji.
  3. Druhý konec hadice nasměrujte do vhodné nádobky.
  4. Vypouštěcí zátku povolte přibližně o jednu a půl otáčky.
  5. Zapnutím zapalování aktivujte čerpadlo v nádrži.
  6. Nechte vodu vytéct.
  7. Vypněte zapalování.
  8. Utáhněte vypouštěcí zátku a odstraňte hadici.
  9. Nastartujte motor a zkontrolujte, nejsou-li někde netěsnosti.
Poznámka:   Kontrolka vody v palivu zhasne přibližně po dvou sekundách po nastartování.