Missing Image
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍNepřipojujte kabel na záporný (–) pól vybité autobaterie.