Štítky na baterie
Missing Image  Použijte ochranné brýle.Missing Image  Chraňte před dětmi.
Missing Image  Žíravina.Missing Image  Dbejte pokynů k manipulaci.
Missing Image  Výbušný plyn.