Missing Image
Aby byla zajištěna delší životnost a rovnoměrné opotřebení předních a zadních pneumatik, doporučujeme v pravidelných intervalech 10 000 km (6 000 mil) pneumatiky prohazovat (viz obrázek).
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Během parkování se vyvarujte odírání boku pneumatiky.

Musíte-li najet na obrubník, udělejte to pomalu a pokud možno s koly v pravém úhlu k obrubníku.
Pravidelně kontrolujte, zda nejsou pneumatiky pořezané, nezvykle opotřebené a zda v nich nejsou zapíchlé cizí předměty. Nezvyklé opotřebení pneumatik může signalizovat nesprávné nastavení geometrie.
Náprava se samosvorným diferenciálem
Tato náprava zajišťuje lepší přilnavost pneumatiky na kluzkém povrchu s nižší adhezí. Náprava se samosvorným diferenciálem za normálních jízdních podmínek funguje jako standardní zadní náprava. Náprava může vydávat v nízkých otáčkách při pomalé rychlosti vozidla mírný hluk nebo vibrace. Toto chování je normální a signalizuje, že je náprava funkční.