Missing Image
AIdentifikační číslo vozidla
BCelková hmotnost vozidla
CCelková hmotnost soupravy
DMaximální zatížení přední nápravy
EMaximální zatížení zadní nápravy
Identifikační číslo vozidla a hodnoty maximálních hmotností jsou uvedeny na štítku umístěném ve spodní části otvoru pro spolujezdcovy dveře.