Stisknutím příslušného tlačítka na okraji jednotky se dostanete k dané funkci systému. Tím přejdete do zvoleného režimu.
Jednohodinový režim
Kvůli úspoře energie autobaterie lze systém provozovat v jednohodinovém režimu. Chcete-li zapnout systém, když je vypnuté zapalování, stiskněte tlačítko ON/OFF. Po uplynutí jedné hodiny se systém automaticky vypne.
Poznámky k systému
POZOR   POZOR:  Uvedená maximální rychlost se nemusí vztahovat k vašemu vozidlu. Nesete trvalou zodpovědnost za zachování kontroly nad vozidlem, dohled nad všemi systémy a dodržování maximální povolené rychlosti.
POZOR   POZOR:  Přední sklo displeje z tekutých krystalů se může při nárazu tvrdým předmětem rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se tekuté krystalické látky. V případě kontaktu s pokožkou omyjte zasažená místa okamžitě mýdlem a vodou.
POZOR   POZOR:  Tento přístroj je prvotřídní laserový výrobek, který využívá neviditelný laserový paprsek. Pokud je s výrobkem manipulováno nesprávně, může vyzařovat nebezpečné paprsky. Nenahlížejte dovnitř žádným z otvorů v přístroji.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  CD-disky nepravidelného tvaru ani disky s ochrannou vrstvou proti poškrábání či nalepenými samolepicími štítky by se neměly používat. Reklamace, při nichž bude uvnitř přehrávače, vráceného k opravě, nalezen tento typ disku, nebudou akceptovány.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nečistěte přístroj pomocí rozpouštědel nebo čisticích prostředků ve spreji. Používejte pouze vlhký hadřík.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nevkládejte cizí předměty do štěrbin diskových jednotek nebo paměťových karet na přístroji.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nezasunujte do mechaniky přístroje více než jeden disk.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze 12cm disky nebo 8cm disky s vhodným adaptérem.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nezkoušejte přístroj otevřít. Pokud dojde na přístroji k nějaké závadě, obraťte se na svého prodejce.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nesprávné používání jiných nastavení nebo připojení, než těch, která byla vysvětlena v této příručce, může způsobit poškození přístroje.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Během aktualizace programového vybavení neotáčejte klíčem ve spínací skříňce ani nezkoušejte nastartovat motor.

Tento systém se doporučuje používat, když je klíč ve spínací skříňce otočen do polohy příslušenství nebo když běží motor. Pokud je systém dlouhodobě používán při zastaveném motoru, je třeba dát pozor, aby nedošlo k vybití autobaterie.