POZOR   POZOR:  Tento systém vám poskytuje informace, které vám pomohou rychle a bezpečně dosáhnout cíle.
POZOR   POZOR:  Z bezpečnostních důvodů smí řidič systém programovat pouze tehdy, když vozidlo stojí.
POZOR   POZOR:  Tento systém neposkytuje žádnou pomoc, týkající se značek přednosti v jízdě, semaforů, oblastí ve výstavbě nebo jiných důležitých bezpečnostních informací.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte systém, pokud jste se neseznámili s jeho činností.
POZOR   POZOR:  Na displej se dívejte jen tehdy, pokud to dovolují jízdní podmínky.

Bezpečnostní informace
Přečtěte si a dodržujte všechny uvedené bezpečnostní zásady. Jejich nedodržení zvyšuje riziko srážky a zranění osob. Společnost Ford Motor Company nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené nedodržením těchto pravidel.
Pokud se potřebujete podívat podrobněji, sjeďte z vozovky v místě, kde to bude bezpečné, a vozidlo zaparkujte.
Nepoužívejte navigační systém k nalezení pohotovostních služeb.
Aby bylo možné systém používat co nejefektivněji a nejbezpečněji, vždy používejte nejnovější verzi navigačních informací. Získáte je u svého prodejce.