Vozidla s navigačním systémem SD
Tento systém má širokou škálu funkcí, přesto je jeho použití snadné a intuitivní. Navigační pokyny se zobrazují na obrazovce displeje. Obrazovka nabízí všechny informace pro ovládání systému pomocí menu, textových obrazovek a mapových zobrazení. Volby na obrazovce se provádí procházením nabídek pomocí tlačítek se šipkami nahoru, dolů, vlevo a vpravo a stisknutím tlačítka OK. Aktivuje se požadované nastavení.
Základní ovládání
 1. Strukturu nabídky zobrazíte stisknutím tlačítka NAV nebo MENU.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru, dolů, vlevo a vpravo můžete procházet různými seznamy voleb.
 1. Stisknutím tlačítka OK svůj výběr aktivujte.
Seznamy voleb
Zobrazují se různé obrazovky, které nabízejí seznam dostupných voleb.
 1. Zvolte nastavení, které požadujete, nebo, pokud není zobrazeno na obrazovce, pomocí tlačítek se šipkami nahoru můžete zobrazit zbytek seznamu voleb.
 1. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Zadávání pomocí alfanumerické klávesnice
Pokud je nutné zadat adresu, objeví se klávesnice, požadující zadání směrovacího čísla, města nebo ulice.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru, dolů, vlevo a vpravo vyberte požadované písmeno nebo číslo.
Poznámka:   Zadávané znaky se zobrazují na displeji.
Poznámka:   Systém omezuje vaše vstupy pouze na ty znaky, které tvoří platnou položku.
 1. Stisknutím tlačítka OK svůj výběr aktivujte.
Příklad nastavení trasy
Hlavní obrazovka navigace
 • Navigační systém vyberete stisknutím tlačítka NAV. Zobrazí se upozornění na bezpečnost silničního provozu. Abyste mohli systém používat, přečtete si upozornění a stiskněte tlačítko OK.
Obrazovka zadání cíle
 • Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů přejděte na možnost Destination input (Zadání cíle).
 • Stisknutím tlačítka OK svůj výběr aktivujte.
Poznámka:   Zobrazí se seznam s několika volbami.
 • Začněte od shora a zvolte zemi, potom buď poštovní směrovací číslo, znáte-li ho, nebo město a jméno ulice.
 • K zadání podrobností adresy použijte alfanumerickou klávesnici a seznamy voleb.
 • Jakmile zadáte dostatek informací, přejděte na možnost Start guidance (Spustit navigaci) a stisknutím tlačítka OK svůj výběr aktivujte.
Poznámka:   Pokud například potřebujete navádět do centra města, není nutná plná adresa.
 • Nyní se vypočte trasa a zobrazí se hlavní navigační obrazovka s pokyny, jak postupovat dále.
 • Při cestě k cíli se řiďte hlasovými a grafickými pokyny.