Missing Image
APopisky pro tlačítka funkcí 1-4
Tlačítka funkcí 1 až 4 jsou závislá na kontextu a jejich funkce se mění podle aktuálního režimu jednotky. Popisy funkcí jsou uvedeny ve spodní části displeje.
Vozidla s navigačním systémem SD
Missing Image
AFunkce 1
BFunkce 2
CVyhledávání zpět Výběr stopy na CD   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
DZapnutí/Vypnutí a regulátor hlasitosti
EVyhledávání vpřed Výběr stopy na CD   Viz   Ovládání ladění stanic
  Viz   Výběr stopy
FFunkce 3
GFunkce 4
HOK
IKlávesnice telefonu, přednastavené stanice a klávesnice pro procházení   Viz   Používání telefonu
  Viz   Tlačítka předvoleb stanic
  Viz   Rychlý start navigace
JHodiny.
KDopravní vysílání   Viz   Ovládání dopravních informací
LNavigační šipky
MMapa
NInformace
OKontrolka zamčení dveří
PSpínač výstražných světel   Viz   Výstražná přerušovaná světla
QTlačítko zamykání dveří   Viz   Zamykání a odemykání
RProcházení
SVolba nabídek
TNabídka telefonu   Viz   Telefon
UVolba vnějších zařízení (AUX), USB a iPodu.   Viz   Zásuvka vstupu příslušenství
  Viz   Zásuvka pomocného vstupu (AUX IN)
  Viz   Připojitelnost
VVolba rádia a vlnového pásma   Viz   Audio jednotka - funkce
WVysunutí CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků
XVolba CD   Viz   Přehrávač kompaktních disků